Aliağa Escort

Aliağa Escort

Aliağa escort,Escort Aliağa,Aliağa escort bayan,İzmir escort Aliağa,Dozu aşağı yukarı değişiyor olsa da, dünyanın neredeyse bütün toplumlarında geleneksel ahlak anlayışı ile cinsellik arasında, ahlaklı olmakla ahlaksız olmak arasında olandan daha az fark yok gibidir. Cinsellikle ilgili konuları üzeri, ayıp, günah, edepsizlik ve ahlaksızlık gibi kelimelerle dışa vurulan etik kaygıların oluşturduğu koyu bir sis perdesi ile kaplanmış durumdadır. Bu durum, kitlesel boyutta bir tür Karabasan etkisi yapmaktadır. Her bir birey belli bir düzeyde bu karabasanın ağırlığı altında ezilmekte ve sağda solda bazı sivri dillerin pasif direniş halinde ortaya koydukları şaka yollu Muhalifet şehrilerinin dışında, aykırı bir sese rastlanmamaktadır.

Escort Aliağa

Escort Aliağa Çocukları geleneksel aile kuralları içinde yetiştirme düşüncesinin en net görünen yanı; onlara cinsellik ve cinsellik çağrışımı yapan her türlü imgenin yasaklanmasıdır. Anne babalar ve öğretmenler, çocukları, yaşadıkları hayatın en fazla bu en doğru biçimde bir ilgilenmeyi gerektiren bir alanında cahil bırakmak için adeta söz birliğine varmış görünmektedirler. Çocuklar için, cinsel organlarını dokunmak, bakmak, onlarla ilgili konuşmak gibi davranışlar kesin bir dille yasaklanmıştır. Cinsiyet özellikleri, cinsellik ve üreme ye ilişkin SORULAR, kes sesini, terbiyesiz! Ne kadar ayıp! Ne büyük günah! Gibi azarlamalarına bir kenara atılmaktadır. Onlara sürekli olarak cinselliğe dair merakın ve konuşmalarının ne kadar utanç verici olduğu Telkin edilmekte ve bu tür çıkışlar bu şekilde bastırılmakdadır. Ayrıca anne babalar onlarla birlikteyken, cinselliğe ilişkin tüm imge ve olguları yok Sayan, hatta yadsıyan bir tutum içindedirler. Çünkü çocukların yanında cinselliğin yok saymanın, ahlaksal Erdem’i yüksek çocuklar yetiştirmenin temel koşulu olduğunu zannetmektedirler.

Ne var ki, onlara, bu ciddi noktayı gözardı etmeleri nedeniyle, günün birinde çocuklarının yüzleşecek kesin olan birkaç yan etkiden söz etmek yararlı olacaktır.

Aliağa Escort Bayan

Aliağa escort bayan Bilindiği gibi, çocukların iyi bir hayal gücü vardır ve neredeyse her şeyi merak ederler. Örneğin ağaçların yemek yemeden nasıl büyüdüünü, yarasaların nerede uyudugunu, tavukların Yumurtladıktan Sonra neden yumurtanın başına dikilip bardaklarını, balıkların karada neden yaşayamadığını, karın ne zaman yağacakğını, insanların neden kuşlar gibi uçamadığını, bebekleri kimlerin dünyaya getirdiğini sorarlar. Fazla doğal davrandıkları için, yetişkinlerin yanıtlamaktan hoşlanmayacakları soruları sormaktan da çekinmezler.

İzmir escort Aliağa Bu bağlamda yetişkinlerin ya sakladıkları alanlarla tabi en önemlisi cinsellikle

ilgili SORULAR sordukları zaman karşılaştıkları sert tepkileri anlamakta yetersiz kalır, ona nazik başlarına kocaman bir kayaya çarpmış gibi alırlar.

Belirli pazar ve suçlamalarla karşılarına çıkan yasak bölge geniş gün Bu bağlamda yetişkinlerin

yasakladıkları alanlarla tabi en önemlisi cinsellikle ilgili SORULAR sordukları zaman

karşılaştıkları sert tepkileri anlamakta yetersiz kalır, onu azcik başlarına kocaman bir kayaya çarpmış gibi alırlar.

İzmir Escort Aliağa

İzmir escort Aliağa Belirli pazar ve suçlamalarla karşılarına çıkan yasak bölge genişledikçe, düşünmekten ve soru sormaktan korkmaya başlarlar.

Böylece zaman içinde, her soru sorma girişiminin ardından ayıplanma ve dışlanma endişesine

kapılmaya başlayan çocuğu, özgür ve bilimsel düşünmeyi telekleri paslanmaya başlayacaktır.

İzmir escort Çünkü çocuk açısından merak ettiği şeyler arasında, Örneğin bir bebeği kimin, nasıl dünyaya getirdiği ile, günün sonunda gökyüzündeki güneşin neden kaybolduğu sorusu arasında hiçbir fark yoktur.

İzmir escort Aliağa Merak ettiği her şeyi aynı masumiyetle Yaklaşan çocuk, karşılaştığı sert

tepkiler ve baskılar sonunda artık merak etmekten bir gül soru sormaktan ve hatta düşünmekten korkar hale gelecektir.

İzmir escort Aliağa Kısacası, zamanla artan bir merakla SORULAR sormaya devam etmek

isteyeceği bazı alanlarda ayıplandığını, bastırıldığını, sindirildiğini gördükçe, diğer ilgili

alanlarında da az çok aynı kaygılarla yüzleşmek zorunda kalacak ve her seferinde bir suçluluk duygusuyla karşı karşıya gelecektir.

Böylelikle çocuktaki bilimsel merak, henüz tam olarak olma şansına erişmeden silmeye aday olmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir